+91- 9831511851 +91-9062076210

Ushor Shresto Pujo 2015

RESULTS USHOR SHRESTO PUJO 2015

PROTIMA
1st 41 palli haridevpur
2nd Ultadanga sangrami
3rd Behala friends

MONDOP
1st Vivekananda park atheletic club, haridevpur
2nd Telengabagan sarbojonin
3rd Debdaru fatak, behala

BHABNA
1st Dumdum park sarbojonin
2nd Tala palli sadharon durgotsob
3rd Kakurgachi yubak brinda

PORIBESH
1st Bhowanipur 75 palli sarbojonin durgotsav
2nd Darjeepara sarbojonin
3rd Ultadanga daspara sarbojonin

SOMAJSEVA
1st Kalighat millan sangha
2nd Tangra gholpara sarbojonin durgotsav
3rd Sahapur Mitali

Leave a Reply